Ordensreglement

Ordensreglement

Ordensreglement for publikum på Aalborg Stadion

 • Fremvisning af billetter, adgangskort eller anden akkreditering, som giver ret til ophold på stadion, skal ske til enhver tid på opfordring fra security personale, politi eller anden myndighed.
   
 • Tilskuere skal indtage den plads, der er anført på billetten eller anden akreditering, medmindre anden plads anvises af security personalet eller andet personale.
   
 • Videoovervågning på Aalborg Stadion kan fremkomme af sikkerhedshensyn.
   
 • Det er en betingelse for adgang til Aalborg Stadion, at man – hvis det findes nødvendigt – lader sig visitere af en security personalet.
   
 • Security personalets anvisninger skal til enhver tid efterkommes.
   
 • Overtrædelse af ordensregler for Aalborg Stadion og Superligaens fælles ordensreglement, vil uden videre kunne medføre bortvisning og en eventuel afgift og/eller karantæne fra Aalborg Stadion. Bortviste gæster har ikke krav på at få deres billet eller adgangskort refunderet.

Det er forbudt at:

1. Kaste genstande på eller mod banen og/eller mod andre tilskuere.

- Gæster, der kaster med genstande på banen og/eller mod andre tilskuere vil blive opkrævet en afgift på kr. 5.000,00, der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.

2. Forsøge på eller tage ophold på Aalborg Stadion, for personer der er ramt af karantæne.

- Ophold på eller forsøg på at tage ophold på Aalborg Stadion af karantæneramte blive opkrævet en afgift på kr. 5.000,00 der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.

3. Besidde og/eller benytte maskering på Aalborg Stadion.

- Gæster, der besidder og eller benytter maskering vil blive opkrævet en afgift på kr. 5.000,00, der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.

4. Besidde pyroteknik på Aalborg Stadion.

- Gæster, der medbringer eller forsøger at medbringe fyrværkeri, lysraketter, romerlys eller andre pyrotekniske genstande, vil blive opkrævet en afgift på kr. 5.000,00, der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.

5. Benytte pyroteknik på Aalborg Stadion.

- Gæster, der benytter sig af fyrværkeri, lysraketter, romerlys eller andre pyrotekniske genstande, vil blive opkrævet en afgift på kr. 5.000,00, der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.

6. Forcere hegnet/banden omkring fodboldbanen eller på anden vis opnå adgang til fodboldbanen.

- Gæster, der forcerer, forsøger at forcere eller har forceret hegnet/banden omkring fodboldbanen eller på anden vis opnår eller forsøger at opnå adgang til fodboldbanen, vil blive opkrævet en afgift på kr. 10.000,00, der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.

7. Ryge på Aalborg Stadion, forbudt gælder også e-cigaretter.

8. Medbringe flasker eller dåser.

9. Medbringe enhver form for våben, herunder hobby knive.

10. Medbringe og/eller nyde læskedrikke, øl og is m.v. der ikke er købt på Aalborg Stadion.

11. Forrette sin nødtørft uden for toiletterne.

12. Færdes synlig påvirket af spiritus eller andet rusmiddel og således være til gene for andre.

13. Udøve voldelig og provokerende adfærd.

14. Bevæge sig fra afsnit/tribune til afsnit/tribune uden tilladelse fra en security medarbejder.

15. Stå på stolesæder/ryglæn.

16. Udøve eller forsøg på hærværk på Aalborg Stadions bygninger og inventar.

17. Opsætte plakater, uddele brochurer, løbesedler eller lignende uden forudgående tilladelse fra stadionpersonalet.

18. Være iført tøj eller bære rygmærke, som er rocker- eller banderelateret.

19. Besidde og/eller indtage euforiserende stoffer

20. Tildække skilte og reklamebander med bannere og lignende.

21. Komme med racistiske, homofobiske eller andre nedsættende og diskriminerende ytringer.

22. Optage levende billeder eller lyd.

 

Betaling af ovennævnte afgifter udelukker ikke anvendelse af øvrige sanktioner og retsforfølgelse.

 

Aalborg den 10. februar 2017.

 


AaB A/S
Hornevej 2
9220 Aalborg Øst

Telefon: +45 96 35 59 00
Fax: +45 96 35 59 10
Email: aab@aab-as.dk


Åbningstider

Mandag - torsdag: 9.00 - 16.00
Fredag: 9.00 - 15.00

aabsport.dk bruger cookies til statistik. Når du bevæger dig videre, accepterer du vores brug af cookies.  Luk | Læs mere